blok4
blok3
blok2
Het Cito Examen

Door de wetgever is bepaald dat een EPA adviseur pas mag starten met zijn werkzaamheden wanneer hij met succes een landelijk examen heeft afgelegd. Dit is het zogeheten Cito examen, het wordt georganiseerd door het CITO. Hierin wordt onderscheid gemaakt in EPA-W (woningen) en EPA-U (utiliteit). Het CITO examen is geen onderdeel van onze cursussen, u dient zich er zelfstandig voor aan te melden via de onderstaande links.

Voor EPA-W kunt u twee kanten op, te weten EPA opnemer of EPA adviseur. Het verschil zit hem daarin dat de EPA opnemer na zijn examen alleen maar woningen mag opnemen terwijl de EPA adviseur deze woningen ook nog eens mag invoeren in software. Het CITO examen deel 1 is alleen bedoeld voor de EPA opnemer en deel 1+2 tezamen zijn bedoeld voor de EPA adviseur. EBD Trainingen adviseert iedereen nadrukkelijk om te kiezen voor beide examenonderdelen (dus voor de richting EPA adviseur) omdat dit nauwelijks extra studietijd en kennis kost t.o.v. alleen deel 1. In de cursussen van EBD Trainingen is er dan ook geen onderscheid tussen die twee richtingen. Daarnaast is een gediplomeerd EPA adviseur op de arbeidsmarkt veel meer waard dan een EPA opnemer, een EPA adviseur kan immers zelfstandig alle noodzakelijke taken verrichten.

Voor EPA-U ligt de zaak qua examenmogelijkheden wat eenvoudiger dan bij EPA-W. Er zijn vier examenonderdelen die iedere EPA-U adviseur dient af te leggen. Dat kan per onderdeel apart, maar de delen 2, 3 en 4 kunnen eventueel ook tegelijkertijd worden afgelegd. Er bestaat voor de utiliteit niet zoiets als EPA opnemer, iedereen wordt geëxamineerd voor EPA adviseur.

Klik hier voor de link naar de CITO website voor EPA-W CITO examens
Klik hier voor de link naar de CITO website voor EPA-U CITO examens