blok3
blok1
2. Adviseur maatwerk woningen

1 lesdag voor de cursus adviseur maatwerk woningen

Doelgroep en beoogd resultaat

De eendaagse cursus EPA maatwerkadviseur is een compacte cursus bedoeld voor iedereen die reeds kennis heeft opgedaan van de energielabelmethodiek voor woningen. De cursus biedt basiskennis waarmee energiebesparende adviezen (of maatwerkadviezen conform ISSO 82.2) opgesteld kunnen worden. Aan het eind van de cursus ontvangt u een deelnamebewijs dat dient als vereist opleidingsbewijs in het kader van de procescertificatie voor ondernemers. De cursus is zodanig opgezet dat deze als optioneel verlengstuk dient van de cursus EPA adviseur/opnemer energielabel woningen. De cursus is echter net zo goed als op zichzelf staan te volgen. Voor EPA maatwerk behoeft geen CITO examen te worden afgelegd.

 

Cursusprogramma

De cursist wordt in één lesdag geïntroduceerd in een stappenplan om te komen tot een goed en klantgericht energiebesparingsadvies. Daarbij wordt indien nodig verwezen naar het handboek ISSO 82.2 voor maatwerkadviezen. Inhoudelijke kennis over bouwkundige- en installatietechnische besparingsmogelijkheden wordt deels schriftelijk aangereikt, maar dient ook in de praktijk en door zelfstudie te worden verkregen. De dag wordt voor een groot deel ingevuld door klassikaal werken met EPA software. Tot slot wordt nog een vrijblijvende praktijkcase voor thuis uitgereikt die door de docent per e-mail kan worden beoordeeld.

 

Deelnamevoorwaarden

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die basiskennis heeft van de energielabelmethodiek voor woningen (door bijvoorbeeld het voorafgaand volgen van de cursus EPA adviseur/opnemer voor woningen).

 

Benodigheden

Bij de cursus zijn inbegrepen de handouts, Vabi EPA software met een gebruiksrecht van 2 maanden, koffie, thee en lunch. Tijdens de cursus gebruikt u de ISSO 82.2 (handboek maatwerkadvisering), deze dient door u te worden aangeschaft. U kunt deze bestellen via www.isso.nl Zelf dient u zorg te dragen voor een laptop (Windows XP of hoger). Indien u niet in het bezit bent van een laptop dan kunnen wij deze gedurende de cursusdag beschikbaar stellen tegen een vergoeding van € 35,- (excl. BTW).

 

Kosten en korting

De deelnamekosten voor deze eendaagse cursus bedragen € 300,- per cursist (BTW is vrijgesteld). Voor groepen zijn er in overleg kortingsafspraken te maken.

 

Cursusdata

Een actueel overzicht van de cursusdata voor de cursus adviseur energielabel woningen kunt u vinden in onze cursuskalender.

 

Inschrijven

Inschrijving voor deze cursus kan plaatsvinden door steeds per cursist het onderstaande inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend aan ons retour te zenden. U ontvangt dan van ons een bevestiging.

 

pdf Inschrijfformulier EPA-W cursus EBD Trainingen 2016