blok3
blok1
1. Adviseur energielabel woningen

2 lesdagen voor de cursus adviseur energielabel woningen.

Doelgroep en beoogd resultaat

De tweedaagse cursus EPA adviseur/opnemer is de aangewezen basiscursus voor iedereen die het energielabel voor woningen wil leren opstellen. Tevens is het de optimale voorbereiding op het CITO examen EPA voor woningen (zowel voor examendeel 1 als 2). Aan het eind van de cursus ontvangt u een deelnamebewijs. Optioneel kunt u hierna direct de eendaagse cursus EPA maatwerkadviseur volgen waarmee u dan een sluitend geheel heeft gecreëerd.

 

Cursusprogramma

De cursus bestaat uit twee lesdagen met daartussen meestal een week tussenruimte. De eerste lesdag wordt de cursist geïntroduceerd in alle noodzakelijke theoretische vakkennis. Dit wordt gedaan aan de hand van korte presentaties waarbij steeds wordt verwezen naar de betreffende paragrafen in het handboek (ISSO 82.1). Na de eerste lesdag wordt een vrijblijvende oefening voor thuis meegegeven die de tweede lesdag klassikaal wordt behandeld. De tweede lesdag wordt grotendeels ingevuld door het werken met EPA software. Tot slot wordt voor thuis nog een extra praktijkcase uitgereikt die door de docent per e-mail kan worden beoordeeld.

 

Deelnamevoorwaarden

Er worden geen nadere eisen gesteld aan de cursusdeelname. Alhoewel enig inzicht in bouwkunde en/of installatietechniek een pre is, is dit inzicht naderhand ook goed in de praktijk te verkrijgen.

 

Benodigheden

Bij de cursus zijn inbegrepen een syllabus met daarin o.a. de hand-outs en alle NL/EU wetgeving, een USB stick met o.a. Vabi EPA software met een gebruiksrecht van 2 maanden, koffie, thee en lunch. Tijdens de cursus maken we actief gebruik van ISSO 82.1 (handboek energielabel), deze moet vooraf door u worden aangeschaft via www.isso.nl . Zelf dient u de tweede lesdag zorg te dragen voor een laptop (Windows XP of hoger). Indien u niet in het bezit bent van een laptop dan kunnen wij deze gedurende de cursusdag beschikbaar stellen tegen een vergoeding van € 35,- (excl. BTW).

 

Kosten en korting

De deelnamekosten voor deze tweedaagse opleiding bedragen
€ 6oo,- per cursist (BTW is vrijgesteld). Voor groepen en incompanytrainingen maken we een offerte op maat.

 

Cursusdata

Een actueel overzicht van de cursusdata voor de cursus adviseur energielabel woningen kunt u vinden in onze cursuskalender.

 

Inschrijven

Inschrijving voor deze cursus kan plaatsvinden door steeds per cursist het onderstaande inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend aan ons retour te zenden. U ontvangt dan van ons een bevestiging.

Inschrijfformulier EPA-W 2018