blok3
blok1
3. Adviseur energielabel utilititeit

3 of 8 lesdagen voor de cursus adviseur energielabel utilititeit

Doelgroep en beoogd resultaat

De achtdaagse cursus EPA adviseur energielabel utiliteit is dé cursus voor iedereen die het energielabel voor bedrijfsonroerend goed en utiliteitsgebouwen wil leren opstellen. Tijdens de cursus wordt een doordacht stappenplan aangereikt waarmee op doeltreffende wijze een energielabel bepaald kan worden. De cursus vormt een goede voorbereiding op het CITO examen EPA voor utiliteit. Aan het eind van de cursus ontvangt u een deelnamebewijs. De driedaagse cursus EPA adviseur energielabel utiliteit is een compacte cursus. 

 

Cursusprogramma

De opzet van de cursus en het aangereikte stappenplan is door oud-cursisten als ‘zeer goed’ gewaardeerd. Deze bestaat uit acht lesdagen in twee weken. De lesinhoud concentreert zich op de belangrijkste kernaspecten van EPA-U met in hoofdzaak het indelen van het gebouw in gebruiksfuncties en energiesectoren en natuurlijk de omgang met software. Enkele interactieve cases vormen de rode draad in het lesprogramma waarbij wordt verwezen naar de betreffende paragrafen in het handboek (ISSO 75.1). Tot slot wordt voor thuis nog een vrijblijvende praktijkcase uitgereikt die door de docent per e-mail kan worden beoordeeld. De compacte cursus bestaat uit drie lesdagen met daartussen ongeveer een week tussenruimte.

EBD Trainingen bied u de mogelijkheid om een 8-daagse cursus te volgen. Wij bieden deze uitgebreide cursus aan omdat veel cursisten de cursus EPA-U onderschatten.
De gehele stof is niet te bevatten door enkele lesdagen te volgen. U als cursist dient ook zelfstudie te doen. Bij de 8-daagse cursus wordt verwacht dat u al zelfstudie doet, door o.a. het doornemen van de ISSO 75.1. U begrijpt dat er bij de 3-daagse cursus exta zelfstudie tijd moet worden ingecalculeerd. Wij adviseren iedereen om te kiezen voor de 8-daagse cursus. Tijdens de 8-daagse cursus worden er ook echte praktijkopdrachten uitgevoerd. In de praktijk leert men immers het meest. Er wordt ruimte gecreëerd om stil te staan bij vragen vanuit u als cursist en er kan ook over randzaken gesproken worden. Tijdens de 3 draagse is hier minder tijd voor.

 

Deelnamevoorwaarden

Een pre voor deelname is dat de cursist inzicht heeft in de EPA-W methodiek (het bouwkundige deel van EPA-U is namelijk nagenoeg gelijk aan dat van EPA-W en wordt daarom minder diepgaand behandeld). Inzicht in installatietechniek is eveneens wenselijk maar dit is door de cursist ook achteraf in de praktijk of door zelfstudie te verkrijgen.

 

Benodigheden

Bij de cursus zijn inbegrepen een syllabus met daarin o.a. alle NL/EU wetgeving, Vabi EPA software met een gebruiksrecht van 2 maanden, koffie, thee en lunch. Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van een exemplaar van ISSO 75.1 (handboek energielabel), deze hoeft dus niet door u te worden aangeschaft. Wel raden wij u aan deze aan te schaffen, om daarin de benodigde aantekeningen te maken. U kunt deze bestellen via www.isso.nl. Zelf dient u de derde lesdag zorg te dragen voor een laptop (Windows XP of hoger). Indien u niet in het bezit bent van een laptop dan kunnen wij deze gedurende de cursusdag beschikbaar stellen tegen een vergoeding van € 35,- (excl. BTW).

 

Kosten en korting

De deelnamekosten voor deze achtdaagse opleiding bedragen
€ 2300,- per cursist.
De deelnamekosten voor deze driedaagse opleiding bedragen
€ 900,- per cursist.
Voor groepen zijn er in overleg kortingsafspraken te maken.
(BTW is vrijgesteld)

 

Cursusdata

Een actueel overzicht van de cursusdata voor de cursus adviseur energielabel woningen kunt u vinden in onze cursuskalender.

 

Inschrijven

Inschrijving voor deze cursus kan plaatsvinden door steeds per cursist het onderstaande inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend aan ons retour te zenden. U ontvangt dan van ons een bevestiging.

 

 

Inschrijfformulier EPA-U 2016